Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13

Luật trưng cầu ý dân 2015 với các quy định về nguyên tắc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn trong trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục quyết định việc trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân; kết quả và hiệu lực của kết quả trưng cầu ý dân;… vừa được ban hành ngày 25/11/2015.

Luật trưng cầu ý dân năm 2015 gồm 8 Chương, 52 Điều theo trình tự các Chương sau:

  • Những quy định chung
  • Đề nghị trưng cầu ý dân và quyết định việc trưng cầu ý dân
  • Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong trưng cầu ý dân
  • Danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân
  • Thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân
  • Trình tự, thủ tục bỏ phiếu trưng cầu ý dân; quyền, nghĩa vụ của cử tri trong trưng cầu ý dân
  • Kết quả trưng cầu ý dân
  • Xử lý vi phạm phạm pháp luật về trưng cầu ý dân và điều khoản thi hành

 >>> Tải về:

>>> Văn bản hướng dẫn:

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
091 514 9999

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem 101700
Đang Online 30