Luật tố tụng Hành chính số 93/2015/QH13

Luật tố tụng hành chính 2015 với nhiều quy định về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính;… được ban hành ngày 25/11/2015.

Luật tố tụng hành chính năm 2015 gồm 23 Chương, 372 Điều (thay vì 18 Chương, 265 Điều ở Luật tố tụng hành chính 2010). Bố cục Luật 93/2015/QH13 gồm các Chương sau:

 • Những quy định chung
 • Thẩm quyền của Tòa án
 • Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc người tiến hành tố tụng
 • Người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng
 • Các biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Chứng minh và chứng cứ
 • Cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng
 • Phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính
 • Thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính
 • Thủ tục đối thoại và chuẩn bị xét xử
 • Phiên tòa sơ thẩm
 • Thủ tục giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân
 • Thủ tục phúc thẩm
 • Thủ tục giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn
 • Thủ tục giám đốc thẩm
 • Thủ tục tái thẩm
 • Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Thủ tục giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài
 • Thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính
 • Các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính
 • Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính
 • Án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng khác
 • Điều khoản thi hành

Luật tố tụng hành chính 2015 có một số điểm đáng chú ý sau:

- Quy định mới về quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chứng cứ tại Điều 98 Luật TTHC 2015.

 • Đương sự có quyền được biết, ghi chép, sao chụp, trao đổi tài liệu, chứng cứ do đương sự khác giao nộp cho Tòa án hoặc do Tòa án thu thập được, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 96 của Luật tố tụng HC 2015.
 • Khi đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án thì trong thời hạn 05 ngày làm việc họ phải thông báo cho đương sự khác biết về việc họ đã giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án để đương sự khác liên hệ với Tòa án thực hiện quyền tiếp cận tài liệu, chứng cứ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án thu thập được tài liệu, chứng cứ thì Tòa án phải thông báo cho đương sự biết.

- Định rõ nguyên tắc đối thoại (Điều 134 Luật số 93/2015/QH13).

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Tòa án tiến hành đối thoại để các đương sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không tiến hành đối thoại được, vụ án khiếu kiện về danh sách cử tri, vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn được quy định tại các điều 135, 198 và 246 của Luật tố tụng hành chính năm 2015.

- Quy định nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa (Điều 175, 236).

Tranh tụng tại phiên tòa bao gồm việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời và phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án, quan hệ pháp luật tranh chấp và pháp luật áp dụng để giải quyết yêu cầu của đương sự trong vụ án.

- Bổ sung các Chương sau so với Luật tố tụng hành chính 2010:

 • Phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.
 • Thủ tục giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu dân ý (Chương XII Luật TTHC năm 2015).
 • Giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại Toà án (Chương XIV).
 • Thủ tục giải quyết vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài.
 • Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính.

Luật tố tụng hành chính 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 trừ một số quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 371, Luật tố tụng HC năm 2015 thay thế Luật tố tụng hành chính 2010.

>>> Tải về:

>>> Văn bản hướng dẫn:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới