Luật thống kê số 89/2015/QH13

Luật thống kê 2015 với nhiều quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; trách nhiệm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước vừa được ban hành ngày 23/11/2015.

Luật gồm 9 Chương, 72 Điều (thay vì Luật Thống kê 2003 chỉ gồm 8 Chương, 42 Điều) gồm:

  • Những quy định chung
  • Hệ thống thông tin thống kê nhà nước
  • Thu thập thông tin thống kê nhà nước
  • Phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến thông tin thống kê nhà nước
  • Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước
  • Sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê và thông tin thống kê nhà nước
  • Tổ chức thống kê nhà nước
  • Hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước
  • Điều khoản thi hành

>>> Tải về:

>>> Văn bản hướng dẫnTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
091 514 9999

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem 101700
Đang Online 30