Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được ban hành ngày 26/11/2015.

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 gồm 7 Chương, 52 Điều theo cấu trúc các Chương sau:

  • Những quy định chung
  • Chế độ phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp
  • Chế độ phục vụ của công nhân và viên chức quốc phòng
  • Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
  • Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
  • Khen thưởng và Xử lý vi phạm
  • Điều khoản thi hành

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

>>> Tải về

>>> Văn bản hướng dẫnTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
091 514 9999

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem 101700
Đang Online 30