Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13

Luật khí tượng thủy văn 2015 với nhiều quy định về quản lý, khai thác mạng lưới trạm; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước; trách nhiệm trong hoạt động khí tượng thủy văn;… được ban hành ngày 23/11/2015.

Luật khí tượng thủy văn năm 2015 gồm 10 Chương, 57 Điều (thay vì Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994 chỉ có 6 Chương, 35 Điều) nội dung như sau:

  • Quy định chung
  • Quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
  • Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
  • Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
  • Giám sát biến đổi khí hậu
  • Hoạt động phục vụ, dịch vụ khí tượng thuỷ văn
  • Tác động vào thời tiết
  • Hợp tác quốc tế về hoạt động khí tượng thủy văn
  • Quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn
  • Điều khoản thi hành

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016

>>> Tải về:

>>> Văn bản hướng dẫn:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới