Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015; So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng mới hoàn toàn.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

>>> Tải về:

>>>  Văn bản hướng dẫn

XEM THÊM HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT - LUẬT ĐẠI DƯƠNG LONGTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới