Luật đầu tư 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội khóa XIV đã thông qua ngày 17/6/2020, chính thức thay thế Luật Đầu tư 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trừ một số quy định tại Khoản 2 Điều 76

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằngTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới