Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

Luật an toàn thông tin mạng 2015 với nhiều quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng;... vừa được ban hành ngày 19/11/2015.

Luật an toàn thông tin mạng năm 2015 gồm 8 Chương, 54 Điều, được tổ chức như sau:

  • Những quy định chung
  • Bảo đảm an toàn thông tin mạng
  • Mật mã dân sự
  • Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng
  • Kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng
  • Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng
  • Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng
  • Điều khoản thi hành

>>> Tải về: Luật an toàn thông tin mạng 2015

>>> Văn bản hướng dẫn:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới