Bộ Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 với nhiều quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và việc sử dụng tàu biển;… được ban hành ngày 25/11/2015.

Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 gồm 20 Chương, 341 Điều (thay vì Bộ luật Hàng hải 2005 chỉ có 18 Chương, 261 Điều), theo đó, có thể kể đến các Chương:

 • Tàu biển
 • Thuyền bộ và thuyền viên
 • Cảng biển
 • An toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường
 • Bắt giữ tàu biển
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
 • Hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển
 • Hợp đồng thuê tàu
 • Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải
 • Hoa tiêu hàng hải
 • Lai dắt tàu biển
 • Cứu hộ hàng hải
 • Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

>>> Tải về

Bộ Luật Hàng hải Việt nam số 95/2015/QH13

>>> Văn bản hướng dẫn

Nghị định 70/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải như thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; khảo sát phục vụ Thông báo hàng hải; điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải, thông tin điện tử hàng hải…Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới