Ủy quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp

Ủy quyền là một chế định quan trọng trong bộ luật dân sự. Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều công việc cần phải ủy quyền. Sở hữu trí tuệ cũng là một trong số đó. Văn bằng bảo hộ có ý nghĩa quan trọng với chủ sở hữu, cũng như các bên liên quan. Khi ủy quyền những vấn đề liên quan đến văn bằng bảo hộ thì cần lưu ý một số điểm sau được quy định tại điều 107 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi năm 2009:

1. Việc ủy quyền tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xác lập, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được lập thành giấy ủy quyền.

2. Giấy ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;

b) Phạm vi ủy quyền;

c) Thời hạn ủy quyền;

d) Ngày lập giấy ủy quyền;

đ) Chữ ký, con dấu (nếu có) của bên ủy quyền.

3. Giấy ủy quyền không có thời hạn ủy quyền được coi là có hiệu lực vô thời hạn và chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên ủy quyền tuyên bố chấm dứt ủy quyền.

Như vậy, khi ủy quyền, về hình thức thì bắt buộc phải lập thành văn bản, những hình thức khác sẽ không được chấp nhận. Về nội dung, giấy ủy quyền phải có đầy đủ các nội dung nêu tại khoản 2. Về hiệu lực thì có thể là vô hạn hoặc hữu hạn.

>>>Xem thêm:  

Điều kiện chung với các sáng chế được bảo hộ

Đăng kí bảo hộ bản quyền truyện tranhTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới