Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

      Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

-        Sáng chế là một dạng của sở hữu trí tuệ, được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009. Tuy nhiên, có những đối tượng đáp ứng các yêu cầu như tính mới, tính sáng tạo vẫn không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế

-        Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

  1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
  2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.
  3. Cách thức thể hiện thông tin.
  4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.
  5. Giống thực vật, giống động vật.
  6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.
  7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Xem thêm: Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Thời hạn bảo hộ quyền tác giảTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới