Điều kiện hưởng quyền ưu tiên khi đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Trên thế giới hiện nay, quyền sở hữu công nghiệp đang là loại tài sản có giá trị rất lớn, mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt đăng ký bảo hộ mới. Nên việc đăng ký và được xác nhận bảo hộ là càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, dù đã được bảo hộ tại một quốc gia nhưng ở quốc gia khác nếu không kịp đăng ký sớm thì rất có thể bị chủ thể khác lấy mất văn bằng bảo hộ (khi cả 2 chủ thể độc lập có sáng chế, kiểu sáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu tương tự nhau). Do đó, nguyên tắc ưu tiên đã được đưa ra, nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể muốn đăng kí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở nhiều quốc gia. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 cũng quy định về quyền ưu tiên này.Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về nguyên tắc ưu tiên như sau:

1. Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;

b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

3. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

Như vậy, có 3 điều kiện cơ bản để người đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên

  • Chủ thể nộp đơn phải cư trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh tại một trong các nước thành viên của Điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Việt Nam tham gia
  • Đơn đầu tiên đã được nộp tại một trong các nước thành viên của Điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Việt Nam tham gia.
  • Thời hạn nộp đơn đăng kí tiếp theo kể từ đơn đầu tiên là 06 tháng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu, mười hai tháng đối với đơn đăng ký sáng chế (Điều 10 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP)

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới