Đăng ký kiểu dáng CN

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Để kiểu dáng ...
Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp theo Luật Sổ hữu trí tuệ hiện hành bao gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và cá nhân hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.  1. Điều kiện của tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công ...
Hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. Khi đã được ...
Giám định viên sở hữu trí tuệ

Giám định viên sở hữu trí tuệ

Giám định viên sở hữu trí tuệ là người có đủ trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến nội dung cần giám định, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Giám định viên sở hữu trí tuệ có thể hoạt ...
Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên chuyển quyền cho phép là tổ chức, cá nhân khác (bên được chuyển quyền) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn mà các bên đã thỏa thuận và hợp ...
Điều kiện bảo hộ với kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện bảo hộ với kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Đây là một trong những nét đặc trưng làm nên thương hiệu cho sản phẩm, và được bảo hộ nếu đáp ứng các điều ...

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới