Đăng ký bảo hộ

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Để kiểu dáng ...
Đăng kí chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long Khánh

Đăng kí chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long Khánh

Chôm chôm là loài cây nhiệt đới vùng Đông Nam Á, có rất nhiều công dụng tuyệt với cho sức khỏe. Việt Nam là nơi trồng nhiều chôm chôm, trong đó chôm chôm Long Khánh là một đặc sản nổi tiếng. Đây là sản phẩm thứ hai của tỉnh Đồng Nai được bảo hộ dưới danh ...
Thời hạn của văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Thời hạn của văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật đảm bảo độc quyền khai thác nhằm mục đích thương mại trong thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Theo quy định tại Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009, hiệu lực của văn bằng bảo hộ ...
Xâm phạm quyền sở hửu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp

Xâm phạm quyền sở hửu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp là một trong những sở hữu công nghiệp dễ bị làm nhái, làm giả nhất. Để bảo vệ quyền của ...
Hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. Khi đã được ...
Giám định viên sở hữu trí tuệ

Giám định viên sở hữu trí tuệ

Giám định viên sở hữu trí tuệ là người có đủ trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến nội dung cần giám định, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Giám định viên sở hữu trí tuệ có thể hoạt ...

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới