Đăng kí chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long Khánh

Chôm chôm là loài cây nhiệt đới vùng Đông Nam Á, có rất nhiều công dụng tuyệt với cho sức khỏe. Việt Nam là nơi trồng nhiều chôm chôm, trong đó chôm chôm Long Khánh là một đặc sản nổi tiếng. Đây là sản phẩm thứ hai của tỉnh Đồng Nai được bảo hộ dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lí.

1. Điều kiện với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

  • Sản phẩm đó phải có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
  • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

2. Đăng kí bảo hộ chỉ dẫn địa lý

  • Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước.

Khác với các đối tượng khác của sở hữu công công nghiệp, quyền đăng kí có thể thuộc về tác giả hoặc tổ chức cá nhân khác theo luật định. Nhưng với chỉ dẫn địa lí thì quyền này thuộc về Nhà nước.

  • Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

Chỉ dẫn địa lý “chôm chôm Long Khánh” được dùng làm tên cho sản phẩm chôm chôm được trồng, đóng gói tại các xã được phép sử dụng tên này và không thuộc sở hữu của người đăng kí.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới