Chuyển nhượng thương hiệu

Thời hạn của văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Thời hạn của văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật đảm bảo độc quyền khai thác nhằm mục đích thương mại trong thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Theo quy định tại Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009, hiệu lực của văn bằng bảo hộ ...
Định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Tài sản trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v…Dù thể hiện dưới hình thức gì đi chăng nữa thì cũng không thể ...
Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh

Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh

Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh là quyền của tổ chức, cá nhân đối với một tài sản trí tuệ. Vì thế nó có những đặc trưng giống với quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng khác của sở hữu trí tuệ như: tính chất vô hình của đối tượng, ...
Biện pháp Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ

Biện pháp Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ

Ở Việt Nam, quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được bảo vệ thông qua nhiều biện pháp khác nhau, do nhiều ngành luật điều chỉnh. Khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT, chủ thể quyền có thể thực hiện quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật ...
Căn cứ xác định Hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ

Căn cứ xác định Hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền SHTT là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và cạnh tranh toàn cầu hiện nay, ...
Bảo hộ nhãn hiệu logo

Bảo hộ nhãn hiệu logo

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Logo là tín hiệu tạo hình thẩm mỹ có ...
Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu

Có thể nói, nhãn hiệu là một trong những tài sản vô hình nhưng lại có một giá trị hữu hình đặc biệt lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại của mỗi doanh nghiệp. Theo luật chuyên ngành nhãn hiệu được hiểu là: dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch ...
  • 1

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới