Chỉ dẫn xuất xứ

Đăng kí chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long Khánh

Đăng kí chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long Khánh

Chôm chôm là loài cây nhiệt đới vùng Đông Nam Á, có rất nhiều công dụng tuyệt với cho sức khỏe. Việt Nam là nơi trồng nhiều chôm chôm, trong đó chôm chôm Long Khánh là một đặc sản nổi tiếng. Đây là sản phẩm thứ hai của tỉnh Đồng Nai được bảo hộ dưới danh ...
Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong sở hữu công nghiệp

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong sở hữu công nghiệp

Luật Cạnh tranh năm 2004 định nghĩa Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của ...
Các trường hợp sử dụng quyền liên quan mà không phải xin phép

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan mà không phải xin phép

1. Khái niệm quyền liên quan Quyền liên quan là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm do lao động sáng tạo của họ tạo ra trong việc chuyển tải tác phẩm thuộc quyền tác giả đến công chúng. Các quyền liên quan được bảo hộ gồm: Quyền của người ...
Biện pháp Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ

Biện pháp Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ

Ở Việt Nam, quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được bảo vệ thông qua nhiều biện pháp khác nhau, do nhiều ngành luật điều chỉnh. Khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT, chủ thể quyền có thể thực hiện quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật ...
Căn cứ xác định Hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ

Căn cứ xác định Hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền SHTT là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và cạnh tranh toàn cầu hiện nay, ...
Bảo hộ nhãn hiệu logo

Bảo hộ nhãn hiệu logo

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Logo là tín hiệu tạo hình thẩm mỹ có ...
Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu

Có thể nói, nhãn hiệu là một trong những tài sản vô hình nhưng lại có một giá trị hữu hình đặc biệt lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại của mỗi doanh nghiệp. Theo luật chuyên ngành nhãn hiệu được hiểu là: dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch ...
  • 1

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới