Căn cứ xác định Hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền SHTT là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và cạnh tranh toàn cầu hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền SHTT ở nước ta đang diễn ra phổ biến với chiều hướng ngày càng phức tạp, tinh vi. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý Nhà nước về SHTT, có thể nhận diện các hành vi xâm phạm quyền SHTT qua bốn căn cứ sau đây:

Thứ nhất, đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việc xác định đối tượng được bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền theo quy định tại Điều 6 của Luật SHTT.

Thứ hai, có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. Yếu tố xâm phạm đối với mỗi đối tượng SHTT được quy định cụ thể từ Điều 7 đến Điều 14 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Ví dụ: Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ (Điều 11).

Thứ ba, người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền SHTT và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật SHTT.

Thứ tư, hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam.
Hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam.
Như vậy, một hành vi bị coi là vi xâm phạm quyền SHTT khi hành vi đó đáp ứng đầy đủ cả 4 dấu hiệu nêu trên. Nếu thiếu một trong các căn cứ trên thì đây không bị xem là hành vi xâm phạm quyền SHTT.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới