Các hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả là một trong những quyền thuộc sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, quyền này rất dễ bị xâm phạm dưới nhiều hình thức. Sau đây là các hành vi xâm phạm được quy định trong Điều 28 Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung 2009

 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học

Quyền tác giả theo Điều 18 Luật SHTT gồm có quyền nhân thân (đặt tên cho tác phẩm, đứng tên, lấy bút danh, công bố, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm) và quyền tài sản (làm tác phẩm phái sinh, sao chép tác phẩm,…). Hành vi chiếm đoạt bất cứ quyền nào nêu trên đều là vi phạm pháp luật

 1. Mạo danh tác giả.

Đứng tên tác phẩm là một trong những quyền của tác giả. Mỗi tác giả sẽ có tên, bút danh riêng để tránh nhầm lẫn với các tác giả khác. Người có hành vi mạo danh tác giả: tên, bút danh,… có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tác giả, bị pháp luật ngăn cấm.

 1. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

Công bố tác phẩm được hiểu là việc phát hành bản sao tác phẩm đến công chúng, với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng, tuỳ theo bản chất của tác phẩm với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.

Việc công bố tác phẩm là quyền của tác giả. tác giả có thể tự công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm của mình. Việc công bố hay chưa công bố tác phẩm tùy thuộc vào quyết định của tác giả.

 1. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

Đồng tác giả được hiểu trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng sáng tạo ra tác phẩm.. Các đồng tác giả cùng đầu tư lao động, tài chính và các điều kiện vật chất khác để sáng tạo tác phẩm là chủ sở hữu chung đối với tác phẩm và được hưởng các quyền của tác giả theo quy định của pháp luật, trong đó có quyền công bố, phân phối tác phẩm, cần có sự đồng ý của các đồng tác giả.

 1. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm là một trong những quyền tác giả cơ bản. Quyền này còn ngăn chặn người khác xuyên tạc, xâm phạm tới uy tín, danh dự của mình. Người biên tập có thể thực hiện việc sửa chữa tác phẩm, do sự thay đổi các chuẩn mực xã hội, ngôn từ và chính tả, nhưng phải được sự đồng ý của tác giả.

 1. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Việc sao chép một phần hay toàn bộ tác phẩm phải được sự đồng ý của tác giả, không phân biệt hình thức, phương tiện được sử dụng để sao chép, kể cả sao chép điện tử. Trừ trường hợp sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân; Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

 1. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn. làm tác phẩm phái sinh phải có sự cho phép của tác giả, trừ trường hợp Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

 1. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

Khi sử dụng một tác phẩm, cần có sự cho phép của tác giả, thực hiện các nghĩa vụ liên quan như là trả thù lao, nhuận bút,… trừ các trường hợp như: Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình; Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại; Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;…

 1. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

Quyền cho thuê tác phẩm là quyền độc quyền của chủ sở hữu. Nó là việc cho thuê để sử dụng có thời hạn, do chủ sở hữu quyền tác giả và bên sử dụng thỏa thuận theo hợp đồng. Trong quan hệ cho thuê – được thuê, cần đảm bảo các nghĩa vụ đối với tác giả như tiền nhuận bút, thù lao,…

 1. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 2. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Quyền nhân bản, phân phối, xuất bản… có thể do chủ sở hữu thực hiện hoặc cho người khác thực hiện, nhưng phải có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. Đối với tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh thì quyền phân phối còn bao gồm cả việc trưng bày, triển lãm trước công chúng

 1. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 2. Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 3. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 4. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 5. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của

Bản sao tác phẩm là bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp một phần hoặc toàn bộ tác phẩm. Bản sao chụp tác phẩm cũng là bản sao tác phẩm. Theo đó, các quyền như xuất khẩu, phân phối bản sao,… đều phải có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới