Các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định mới

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và bãi bỏ Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT.

Ban hành kèm theo Thông tư là 04 biểu mẫu mới sau đây:

Trường hợp đăng ký cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan sẽ sử dụng các mẫu tờ khai như đăng ký lần đầu.

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Các Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT vẫn tiếp tục có hiệu lực.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới