Điều kiện huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn

Các quy định của pháp luật liên quan đến Điều kiện huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn cho các Doanh nghiệp, tổ chức

Điều kiện huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn

1. Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn: quy định tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an:

 • Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
 • Người chỉ huy phương tiện thủy, tàu hỏa, tàu bay, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, người điều khiển phương tiện, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm;
 • Người làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện cứu nạn, cứu hộ;
 • Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

2. Số lượng người của một lớp huấn luyện tối thiểu 10 người (trường hợp cần thiết theo đề nghị thì tổ chức lớp huấn luyện 5 người).

3. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 • Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an.
 • Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tối thiểu là 16 giờ.

4. Điều kiện về hội trường sân bãi

 • Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và cơ sở phải có trách nhiệm chuẩn bị địa điểm sân bãi và kinh phí phục vụ lớp huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 65/2012/TT-BCA ngày 26/11/2013.
  Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không có điều kiện về hội trường, sân bãi để tổ chức lớp huấn luyện hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn thì phải có đơn đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC tổ chức lớp huấn luyện.
 • Hội trường phải đủ chỗ ngồi cho các học viên tham gia lớp huấn luyện, có bàn để ghi chép nội dung bài giảng, hệ thống âm thanh ánh sáng phải đảm bảo yêu cầu.
 • Sân bãi phải đảm bảo đủ kích thước, phương tiện phải đảm bảo đủ về số lượng và phù hợp với công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC tại chỗ. Trong quá trình huấn luyện phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến khu vực lân cận.

5. Nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn: phải đúng theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an và tài liệu huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hành hoặc do Cảnh sát PC&CC tỉnh, thành phố phát hành cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Điều kiện cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn”.

 • Các đối tượng sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn, có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH. Mẫu Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn theo mẫu 02 – Phụ lục I Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 16/11/2013. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có giá trị sử dụng trong thời gian 5 năm, kể từ ngày cấp.
 • Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Cứu nạn cứu hộ bị rách, cũ nát hoặc bị mất thì phải có đơn đề nghị xin cấp đổi, cấp lại.
 • Hàng năm các đối tượng này phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huấn luyện về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ ít nhất 1 lần.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới