Dịch vụ môi trường

Quản lý hoạt động nhận chìm chất thải ở biển tại Việt Nam

Quản lý hoạt động nhận chìm chất thải ở biển tại Việt Nam

Biển và đại dương đang bị ô nhiễm do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Một trong các nguồn gây ô nhiễm là việc nhận chìm bất hợp pháp chất thải và chất khác xuống biển, đại dương. Do vậy, cần kiểm soát và quản lý hiệu quả hoạt động nhận chìm ...
Nội dung của Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Nội dung của Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là một công cụ được sử dụng để quản lý và bảo vệ môi trường. Khoản 22 Điều 3 Luật BVMT năm 2014 quy định: “Đánh giá môi trường chiến lược là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế ...
Quy định của pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu

Quy định của pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đã và đang biến đổi trực tiếp đến đời sống và môi trường toàn cầu mà trong đó Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Biến đổi khí hậu đã thực sự là thách thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai, ...
Ưu đãi, hỗ trợ với công ty có hoạt động dịch vụ môi trường

Ưu đãi, hỗ trợ với công ty có hoạt động dịch vụ môi trường

Căn cứ Điều 40 Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, thì các công ty có hoạt động về dịch vụ môi trường theo Danh mục được quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này Về các ưu đãi, hỗ ...
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Khai thác khoáng sản cũng như các quyền lợi công dân khác có thể chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác. Điều kiện và nội dung chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 36 Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản như ...
Điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Dịch vụ bảo vệ thực vật là hoạt động của các tổ chức, cá nhân tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật hoặc thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật. Điều 4 Thông tư 48/2015 TT-BNNPTNT quy định điều kiện hoạt động ...
Giấy phép khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sản

Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan. Cũng bởi khoáng sản là có hạn vì vậy muốn kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản thì phải có Giấy ...
Bảo vệ môi trường làng nghề

Bảo vệ môi trường làng nghề

Làng nghề là một đơn vị hành chính cổ xưa mà cũng có nghĩa là một nơi quần cư đông người, sinh hoạt có tổ chức, có kỷ cương tập quán riêng theo nghĩa rộng. Làng nghề không những là một làng sống chuyên nghề mà cũng có hàm ý là những người cùng nghề sống ...

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới