Tin tức nghề

Quy định mới về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Quy định mới về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ngày 28/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng và có hiệu lực từ ngày 15/12/2016. Thông tư đã bỏ quy định: Tài khoản của bên mua và của bên bán phải là ...
Định mức hành lý nhập cảnh được miễn thuế

Định mức hành lý nhập cảnh được miễn thuế

Nghị định 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/9/2016 quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập ...
  • 1

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới