Thành lập công ty tư vấn tài chính (Không bao gồm hoạt động tư vấn thuế, luật)

Tư vấn tài chính là một lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, cụ thể: Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tư vấn tài chính là một trong những nội dung của dịch vụ kế toán.

 Do đó các công ty về tư vấn tài chính, trong đó hoạt động chính như:

- Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng cho doanh nghiệp phương án huy động vốn 

- Hỗ trợ, đại diện cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn từ các tổ chức tài chính ( Ngân hàng, các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước)

Và không bao gồm tư vấn, thực hiện công việc Kiểm toán tài chính doanh nghiệp, tư vấn thuế, luật thì việc thành lập công ty phải đảm bảo Điều kiện để kinh doanh dịch vụ kế toán được pháp luật quy định, bao gồm:

ho-tro-tai-chinh

1. Điều kiện về loại hình công ty

Công ty dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động với một trong ba hình thức:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Công ty hợp danh;

- Doanh nghiệp tư nhân.

2. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề

Công ty dịch vụ kế toán phải có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý công ty dịch vụ kế toán phải có Chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định. 

>>Xem thêm:

- Thành lập doanh nghiệp trọn gói, giá rẻ

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằngTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới