Quy định mới về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ngày 28/10/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng và có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

Thông tư đã bỏ quy định: Tài khoản của bên mua và của bên bán phải là Tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế  giá trị gia tăng.

Như vậy, theo quy định mới này thì Tài khoản của bên mua và bên bán khi không thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế thì nếu đảm bảo đủ các điều kiện, đơn vị vẫn được khấu trừ thuế  giá trị gia tăng đầu vào.

Ngoài ra, khi bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang Tài khoản bên bán mang tên chủ Doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ Tài khoản của bên mua mang tên chủ Doanh nghiệp tư nhân sang Tài khoản bên bán sẽ không cần đăng ký Tài khoản với cơ quan thuế.

>>> Bài viết quan tâm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
091 514 9999 - 098 887 6556

support LS Thanh Hải
039 340 8888
support LS Tiến Thi
0926 557 886

Tin tức mới

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem 101700
Đang Online 30