Những trường hợp miễn lệ phí môn bài

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, quy định người nộp lệ phí môn bài, miễn lệ phí môn bài, mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Người nộp lệ phí môn bài

Theo Nghị định số 139/2016, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí môn bài (trừ trường hợp miễn lệ phí môn bài) gồm:

 • Doanh nghiệp;
 • Tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã;
 • Đơn vị sự nghiệp;
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác sản xuất, kinh doanh;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định hoặc sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

Mức thu phí môn bài

- Mức thu phí môn bài đối với tổ chức như sau:

 • 3 triệu đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.
 • 2 triệu đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống.
 • 1 triệu đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

- Mức thu phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

 • 1 triệu đồng/năm nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm.
 • 500.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm.
 • 300.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm.

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

>>> Bài viết quan tâm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới