Trình tự, thủ tục xác định quan hệ cha, mẹ, con

Theo điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con: Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp; Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại điều 92 của luật này. Theo đó, tùy từng trường hợp, cơ quan có thẩm quyền xác định cha, mẹ ,con là khác nhau. Sự khác nhau này là do việc xác định cha, mẹ, con có xảy ra tranh chấp hay không? Trường hợp không có tranh chấp thì sẽ thực hiện ở Cơ quan đăng ký hộ tịch còn nếu có tranh chấp thì sẽ giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Thủ tục xác định quan hệ cha mẹ con gồm thủ tục hành chính và thủ tục tư pháp.

1. Thủ tục hành chính:

Trong trường hợp, bên nhận cha, mẹ, con và bên được nhận cha, mẹ, con thống nhất mối quan hệ huyết thống và không có tranh chấp thì việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện theo thủ tục hành chính, quy định tại Điều 34 Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch và Khoản 9 Điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều về các nghị định đăng ký và quản lý hộ tịch. Theo đó:

  • Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).

Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

  • Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

●Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;

●Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là

đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

  • Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp

người được nhận hoặc cha hoặc mẹ đã chết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc

nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản

sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

>> Lập vi bằng

2. Thủ tục tư pháp:

Trường hợp có tranh chấp, khi mà một trong các bên không công nhận mối quan hệ huyết thống cha, mẹ, con thì người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con buộc phải làm hồ sơ khởi kiện yêu cầu tòa án xác nhận cha, mẹ, con.

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn khởi kiện yêu cầu xác định cha, mẹ con;
  • CMND, sổ hộ khẩu của các bên;
  • Giấy tờ chứng minh rằng giữa người yêu cầu và người bị yêu cầu có quan hệ cha, mẹ, con;

Hồ sơ khởi kiện được nộp tại Tòa án nơi người bị yêu cầu đang cư trú.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới