Trách nhiệm bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng

Hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh thường hay đăng tải ảnh con em mình lên mạng xã hội như một sở thích, mà không hề nghĩ đến việc con mình có thích mình làm như vậy hay không.

Xuất phát từ thực trạng này, Luật trẻ em 2016 (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017) sẽ có những quy định rất cụ thể về quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Theo đó, Điều 21 Luật Bảo vệ trẻ em 2016 quy định: "Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh sự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư". 

Do đó, để đảm bảo trẻ em được sống và lớn lên trong môi trường lành mạnh, an toàn. Cần tạo cho các em một môi trường phát triển hài hòa nhất, kể cả bảo vệ trong môi trường mạng, điều này được cụ thể hóa trong Điều 54 của Luật

"1. Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm quyên truyền, giáo dục và bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng dưới mọi hình thức; cha, mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông và tổ chức các hoạt động trên môi trường mạng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em theo quy định của pháp luật"

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới