Quy định pháp luật về tài sản riêng của vợ, chồng

tài sản riêng của vợ, chồng

Theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân gia đình 2014 về tài sản riêng của vợ chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Như vậy, để chứng minh là tài sản riêng dựa vào những căn cứ sau:

– Tài sản đó được hình thành trước quá trình hôn nhân

– Tài sản đó được tặng cho riêng, thừa kế riêng trong quá trình hôn nhân

– Tài sản đó được chia từ tài sản chung trong quá trình hôn nhân

Như vậy, tài sản được hình thành trước quá trình hôn nhân nên nó chính là tài sản riêng, tuy nhiên nếu lại dùng tài sản riêng để mua tài sản khác trong quá trình hôn nhân thì nó lại trở thành tài sản chung của vợ chồng vì tài sản đó được hình thành trong quá trình hôn nhân.

Xem thêm : Quy định pháp luật về tài sản chung của vợ chồngTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới