Quy định pháp luật về mang thai hộ

 mang thai hộ

Mang thai hộ là khái niệm lần đầu tiên được ghi nhận trong Luật hôn nhân gia đình năm 2014, với mục đích nhân đạo mong muốn những gia đình hiếm muộn khó khăn về đường con cái sẽ có một sợi dây gắn kết bền chặt hơn, các nhà làm luật đã cụ thể hóa việc mang thai hộ bằng quy định cụ thể của pháp luật

Theo đó, khoản 2 Điều 95 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

"2. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a, Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

b, Vợ chồng đang không có con chung;

c, Đã được tư vấn y tế, pháp lý, tâm lý"

Ngoài ra bên được nhờ mang thai hộ cũng phải có đầy đủ những điều kiện sau:

"a, Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc chồng nhờ mang thai hộ;

b, Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

c, Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

d, Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

đ, Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý"Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới