Quy định pháp luật về điều kiện nhận con nuôi trong nước

Con nuôi

Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định người nhận con nuôi phải thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

* Điều kiên của người được làm con nuôi

Luật Nuôi con nuôi đã quy định tại Điều 8 về điều kiện của người được nhận làm con nuôi như sau:

- Trẻ em dưới 16 tuổi sẽ được nhận làm con nuôi.

- Người từ đủ 16 tuổi tới dưới 18 tuổi nếu thuộc 1 trong những trường hợp sau đây sẽ được nhận làm con nuôi:

  • Ngưởi được cha dượng, mẹ  kế nhận làm con nuôi.
  • Người được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.


-  Một người chỉ được nhận làm con nuôi của 1 người độc thân hay của cả 2 người là vợ chồng.

- Nhà nước khuyến khích việc nhận những trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có những hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.

Xem thêm : Điều kiện nhận con nuôi có yếu tố nước ngoàiTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới