Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành

Hôn nhân là sự tự nguyện xác lập mối quan hệ gắn bó từ hai phía nam nữ và dựa trên nền tảng là tình yêu. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Theo Điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

"Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;..."
Theo quy định của pháp luật hiện hành, nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được phép đăng ký kết hôn.

Như vậy về độ tuổi kết hôn Luật hôn nhân và gia đình 2014 đã nâng độ tuổi kết hôn của nam thành đủ 20 tuổi thay vì vừa bước sang tuổi 20 (19 tuổi + 1 ngày); nữ thành đủ 18 tuổi thay vì vừa bước sang tuổi 18 (17 tuổi + 1 ngày) như quy định tại khoản 1, Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

Việc tiến hành đăng ký kết hôn tại UBND xã phải đủ 20 tuổi đối với nam, đủ 18 tuổi đối với nữ. Nếu không sẽ bị xử phạt hành chính về kết hôn trái pháp luật Căn cứ tại Điều 47 nghị định 110/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 47. Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn

  1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.
  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó”.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới