Đăng kí kết hôn lại theo quy định pháp luật

Theo Khoản 2 Điều 9 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định: “Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn”.

Do đó, khi vợ chồng đã ly hôn mà muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải làm thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

                                          Thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.

- Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước, thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam, nữ.

Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó 

Hồ sơ đăng ký lại việc kết hôn được lập thành 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:
1. Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký lại kết hôn (cá nhân tự viết hoặc tham khảo mẫu tại UBND cấp xã nơi đăng ký lại việc kết hôn).
Trường hợp đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã, không phải nơi đương sự đã đăng ký kết hôn trước đây thì Tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn về việc đã đăng ký, trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây.
2. Giấy tờ phải xuất trình:
- Bản sao Giấy Chứng nhận kết hôn được cấp hợp lệ trước đây.Nếu xuất trình được bản sao Giấy Chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây thì không cần phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn.
- Bản chính Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu; sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam).
Xem thêm:


Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới