Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng cho con sau khi vợ chồng ly hôn là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, là người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, là người gặp khó khăn túng thiếu theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Như vậy, người không trực tiếp nuôi con sẽ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con mình.

 Thời điểm chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Theo quy định tại Điều 118 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;

3. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

4. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn;

6. Trường hợp khác theo quy định của luật.”

Như vậy, nếu con chị thuộc một trong các trường hợp quy định trên thì cha cháu sẽ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng với con trong khoảng thời gian sau đó. 

Nghĩa vụ cấp dưỡng có thể chấm dứt nếu chị có đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con

Theo hướng dẫn tại khoản a Điều 11 Nghị quyết 02/2000/NĐ-HĐTP nghĩa vụ cấp dưỡng cho con của cha, mẹ sau khi ly hôn như sau:

 Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng vì lý do nào đó thì Toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là quyền lợi của con để họ biết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện, họ có đầy đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con thì Toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.”

Xem thêm:

- Quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

- Mức cấp dưỡng cho con theo pháp luật hiện hànhTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới