Trách nhiệm hình sự của Tội đánh bạc

Từ ngày 1/7/2016, Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực sẽ có những quy định mới về tội đánh bạc so với Bộ luật hình sự năm 2009.

Trách nhiệm hình sự của tội đánh bạc

Theo đó: "Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thu bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, đã bị xửa phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm" (Điều 321 BLHS 2015)

Như vậy, số tiền đánh bạc thu giữ tại chiếu bạc phải từ 5.000.000 đồng trở lên thì người có hành vi đánh bạc mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc

Có thể thấy, quy định của Bộ luật hình sự 2015 về tội đánh bạc đã có sự thay đổi từ mức tiền đánh bạc từ 3.000.000 đồng (theo Điều 248 BLHS 2009) lên mức 5.000.000 đồng mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này không có nghĩa số tiền đánh bạc dưới 5.000.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để hướng dẫn chi tiết chế tài xử phạt và biện pháp áp dụng trường hợp này, Tòa án nhân dân tối cao đã có ban hành Công văn số 80/TANDTC-PC ngày 29/3/2016 hướng đã về xử lý về hành vi đánh bạc dưới 5.000.000 đồng như sau:

- Từ 09/12/2015 đến hết 30/6/2016, nếu vụ án đánh bạc đang trong giai đoạn xét xử thì Tòa án phải mở phiên tòa và căn cứ Điều 25 BLHS sửa đổi bổ sung năm 2009 miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

- Từ 01/7/2016, nếu hành vi vi phạm mới bị phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử thì áp  dụng BLHS 2015 để tuyên bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án.

Đồng thời, Toà án phải ghi rõ trong quyết định, bản án lý do miễn TNHS, đình chỉ vụ án là do chính sách hình sự mới nhân đạo của Nhà nướcTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới