Trách nhiệm hình sự của hành vi giả danh cảnh sát đi cướp tài sản

Theo quy định pháp luật hình sự, hành vi giả danh cảnh sát đi cướp tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hai tôi danh sau:

Thứ nhất, hành vi cướp tài sản của người đi đường.

Căn cứ Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về Tội cướp tài sản như sau:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm."

Như vậy,  hành vi cướp tài sản của người đi đường  sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999. Ngoài ra, căn cứ vào giá trị tài sản cướp được, có thể là tình tiết định khung tăng nặng theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999

Thứ hai:  hành vi giả danh cảnh sát giao thông thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc tại Điều 265 Bộ luật hình sự năm 1999

Điều 265 Bộ luật Hình sự quy định về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc như sau: “Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”

Căn cứ vào các quy định trên, hành vi giả danh Cảnh sát đã phạm tội cướp giật tài sản và tội giả mạo chức vụ, cấp bậc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 2 tội. Với tội cướp giật tài sản, họ có thể bị xử phạt tù từ ba năm đến mười năm (khoản 2 và khoản 5 Điều 136). Với tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, họ có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm (Điều 265).

>> Xem thêm:

Loại bỏ án tử hình đối với tôi cướp tài sản

Căn cứ để khởi tố vụ án hình sựTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới