Tội xúi giục và tội giúp người khác tự sát

Hành vi xúi giục và hành vi giúp người khác tự sát là các hành vi gián tiếp gây nên hậu quả nghiêm trọng cho tính mạng của người khác, do đó Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định cả 2 hành vi trên đều phải chịu trách nhiệm hình sự.

  • Xúi giục người khác tự sát là hành vi cố ý thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. Hành vi xúi giục có thể là những hành vi như kích động, dụ dỗ, lừa dối…
  • Giúp người khác tự sát là hành vi cố ý tạo điều kiện cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. Việc tạo điều kiện có thể là về mặt vật chất hoặc tinh thần, giúp nạn nhân thực hiện được hoặc thực hiện dễ dàng hơn việc tự sát.

Điều 101 Bộ luật Hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

  1. Người nào xúi giục làm người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Về mặt chủ thể của tội phạm, chủ thể của cả 2 hành vi đều phải đảm bảo các yếu tố được quy định trong điều 12, điều 13 Bộ luật Hình sự như: độ tuổi, năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Mặt khách thể của tội phạm: đều có đối tượng là con người, trong đó:

  • Khách thể của tội xúi giục người khác tự sát là những người đang có tâm lý không ổn định, dễ tin vào những lời kích động, lừa dối của người khác. Nhưng khách thể của tội này trước khi nghe lời xúi giục vẫn chưa có ý định tự sát, hoặc có nghĩ đến tự sát nhưng không chắc chắn.
  • Khách thể của tội giúp người khác tự sát cũng là người đang có tâm lý không ổn định đồng thời đã có ý muốn tự sát.

Mặt khách quan của tội phạm là hành vi xúi giục người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát.

+ Hành vi xúi giục người khác tự sát là hành vi kích động, dụ dỗ thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của mình, hành vi này là nguyên nhân dẫn đến sự tự sát của nạn nhân. Trường hợp một người xúi giục người khác tự sát nhưng người bị xúi giục không nghe theo sự xúi giục đó thì không thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

+ Hành vi giúp người khác tự sát là hành vi tạo điều kiện về vật chất hoặc tinh thần (Vd cung cấp thuốc độc) để người khác tự tước đoạt tính mạng của mình.

Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi là lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới