Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Khi xảy ra mâu thuẫn, xích mích, lời qua tiếng lại là không thể tránh khỏi, cùng với đó là xô xát, đánh, chém cũng rất dễ xảy đến. Chỉ một mâu thuẫn nhỏ nhưng cũng có thể gây ra hậu quả rất lớn, như thương tích, tổn hại sức khỏe hay thậm chí là chết người. Vì vậy, pháp luật hình sự nghiêm cấm những hành vi gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của công dân. Nếu hành vi vi phạm có thiệt hại về sức khỏe thì người phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Nếu để xảy ra thiệt hại về tính mạng thì sẽ phải chịu tội giết người.  

1. Quy định về tội phạm

Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Có tổ chức;
g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

2. Một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt của tội cố ý thương tích

- Tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” được hướng dẫn chi tiết tại Mục 1 Phần I Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP như sau:

"Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" là hậu quả của hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân để lại trạng thái bất thường, không thể chữa được cho một bộ phận cơ thể của nạn nhân với tỷ lệ thương tật dưới 11% khi thuộc một trong các trường hợp: làm mất một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm mất chức năng một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm giảm chức năng hoạt động của một bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân.

- Tình tiết “Dùng hung khí nguy hiểm” được quy định cụ thể tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP
- Tình tiết “Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người” được quy định chi tiết tại tiểu mục 3.2 Mục 3 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP
- Tình tiết phạm tội “Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình” được quy định cụ thể tại tiểu mục 3.3 Mục 3 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP.

>>>>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới