Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự thì mới bị coi là tội phạm và người phạm tội sẽ phải chịu hình phạt. Hình phạt này được quy định trong Bộ luật hình sự và do Tòa án quyết định. Tuy nhiên trong thực tế, không phải lúc nào người phạm tội cũng chỉ phạm duy nhất một tội mà có thể phạm nhiều tội, và các tội đó đều bị phát hiện, truy tố, xét xử trong cùng một lần trong một vụ án.Từ đó đặt ra vấn đề Tòa án cần phải quyết định hình phạt với từng tội và tổng hợp hình phạt chung cho người phạm tội bị kết án.

Việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội được quy định rõ tại Điều 50 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) như sau:

1. Đối với hình phạt chính:

  • Khoản 1 điều 28 Bộ luật hình sự quy định các hình phạt chính bao gồm: Cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; trục xuất; tù có thời hạn; tù chung thân; tử hình.
  • Khi tổng hợp hình phạt chính, chúng ta phải căn cứ vào các nguyên tắc quy định tại khoản 1 điều 50 Bộ luật hình sự và xem xét trong hai trường hợp:

Tổng hợp hình phạt cùng loại:

+Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ thì thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung nhưng hình phạt chung không được vượt quá ba năm.

+ Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là tù có thời hạn thì thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung nhưng hình phạt chung không được vượt quá ba mươi năm.

+ Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung.

Tổng hợp hình phạt khác loại:

+ Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

+ Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình.

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ ba ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành một ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung là hình phạt tù với thời gian là tổng thời gian của hình phạt tù và thời gian đã quy đổi của hình phạt cải tạo không giam giữ.

+ Với các trường hợp còn lại: Không có hình phạt chung mà các hình phạt phải cùng được chấp hành.
Điểm đ và điểm e khoản 1 điều 50 Bộ luật hình sự có đưa ra hai hình phạt không tổng hợp với các loại hình phạt khác là phạt tiền và trục xuất.

2. Đối với hình phạt bổ sung:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Bộ luật hình sự thì hình phạt bổ sung bao gồm: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.
  • Khi tổng hợp hình phạt chung, ta phải tuân theo những nguyên tắc quy định tại khoản 2 điều 50 Bộ luật hình sự:

+ Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

+Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới