Quy định về tội đồng phạm

HỎI: Tôi có vấn đề này muốn được giải đáp: tôi, Ba và Chiến bàn nhau trộm cắp tài sản của nhà ông Hải. Theo sự phân công của nhóm, tôi mang theo một thanh sắt để cạy phá cửa. Chúng tôi hẹn nhau 10 giờ đêm tập kết ở địa điểm cổng chùa gần nhà ông Hải. Đến giờ hẹn, tôi đem thanh sắt đến cổng chùa như đã thỏa thuận nhưng chờ mãi không thấy Ba và Chiến đến nên bỏ về nhà ngủ. Ba và Chiến đến chỗ hẹn quá muộn nên không gặp được tôi, nhưng vẫn quyết định đi lấy tài sản theo kế hoạch và đã lấy được tài sản giá trị 80 triệu đồng. Do không đi lấy tài sản nên tôi chỉ được Ba và Chiến chia cho 5 triệu đồng. Tôi chê ít không lấy và cũng không nói gì về vụ trộm với bất cứ ai. Sau một tháng vụ việc bị phát hiện. Cho tôi hỏi 3 chúng tôi có phải là đồng phạm trong vụ trộm cắp tài sản nói trên không? Tại sao?

TRẢ LỜI:

Có thể khẳng định cả 3 anh đều là đồng phạm trong vụ trộm cắp tài sản trên, bởi vì:

Theo điều 20 BLHS: “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cùng thực hiện một tội phạm”.

Về mặt khách quan, đồng phạm đòi hỏi có 2 dấu hiệu:

- Có từ 2 người trở lên: 

Yếu tố chủ thể tham gia thực hiện tội phạm là cơ sở quyết định tính chất của đồng phạm. Chủ thể trong trường hợp này buộc có từ 2 người trở lên và những  người này có đủ điều kiện của chủ thể tội phạm đó là: có năng lực TNHS và đạt độ tuổi chịu TNHS. Trong tình huống trên:  “ Anh, Ba và Chiến bàn nhau trộm cắp tài sản của nhà ông Hải’’ tức là ở đây đã có 3 người đó là anh và 2 người khác  đã có hành vi “ bàn nhau”  lên kế hoạch trộm cắp tài sản nhà ông Hải thì các anh đã nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi trộm cắp tài sản nhà ông Hải là thiệt hại về tài sản của ông Hải.

- Cùng thực hiện tội phạm một cách cố ý: nghĩa là người đồng phạm phải tham gia vào tội phạm với một trong 4 hành vi sau: Hành vi thực hiện tội phạm, hành vi tổ chức thực hiện tội phạm, hành vi xúi giục người khác thực hiện tội phạm và hành vi giúp sức người khác thực hiện tội phạm. Lúc đầu cả 3 anh đã bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất với nhau cùng thực hiện hoạt động: trộm cắp tài sản của nhà ông Hải. Thêm vào đó thì bản thân anh  còn được phân công mang theo một thanh sắt để cạy phá cửa, mặc dù anh không trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản cùng với Ba và Chiến nhưng việc anh đã đồng ý và có hành vi mang thanh sắt như thỏa thuận đến điểm hẹn là cổng chùa thể hiện mục đích muốn góp phần thực hiện tội phạm. Việc chuẩn bị công cụ phương tiện, lựa chọn phương thức phạm tội (tìm kiếm, chuẩn bị phạm tội, phân công nhau..) của 3 anh có sự thông mưu trước dẫn đến sự phối hợp của những người này này có tính toán kỹ hơn, sự chuẩn bị chu đáo hơn đưa lại hậu quả lớn hơn, cho xã hội cao hơn.

Về mặt chủ quan, đồng phạm đòi hỏi nhưng người cùng thực hiện tội phạm đều có lỗi cố ý. Trong một số trường hợp thì đồng phạm còn đòi hỏi dấu hiệu cùng mục đích nên mục đích là dấu hiệu bắt buộc trong CTTP. 

- Lỗi:

Về lý trí: nhận thức được hành vi của mình  và người khác là gây nguy hiểm cho xã hội  và thấy trước được hậu quả nguy hiểm đó. 

 Về ý chí: những người đồng phạm cùng mong muốn có hoạt động chung và cùng mong muốn hoặc có ý thức để mặc cho hậu quả phát sinh.

 Ở đây, 3 anh đều nhận thức được hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội và thấy trước được những hậu quả, tuy vậy 3 người  đều mong muốn hậu quả xảy ra và mong muốn lấy cắp được tài sản như đã định. Anh nhận thức được rằng hành động chuẩn bị mang 1 thanh sắt để tạo điều kiện cho việc thực hiện tội phạm trộm cắp tài sản của ông Hải và mong muốn hậu quả xảy ra. Việc dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội này do những nguyên nhân ngoài ý muốn của anh đó là Ba và Chiến đến điểm hẹn quá muộn, anh không thấy Ba và Chiến nên đã bỏ về nhà ngủ nhưng bản thân anh luôn mong muốn sự chuẩn bị này sẽ được dùng vào việc thực hiện tội phạm. Có thể thấy rõ được động cơ và mục đích của 3 anh một cách rõ ràng nên có thể khẳng định rằng: 3 anh là đồng phạm trong vụ trộm cắp tài sản nói trên.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới