Quy định của pháp luật về tội đưa hối lộ

Đưa hối lộ được hiểu là hành vi của người đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác (trực tiếp hoặc qua trung gian) để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Người đưa hối lộ là người có lợi ích liên quan đến việc làm hay không làm của người có chức vụ quyền hạn.

 

Hình thức đưa hối lộ rất đa dạng: có thể trực tiếp hoặc qua trung gian, dưới hình thức quà biếu, cho tặng…

Điều 289 bộ luật hình sự 1999 quy định cụ thể về tội đưa hối lộ như sau:

Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị năm trăm nghìn đông đến dưới 10 triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phát tù từ một năm đến sáu năm.

1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

  • Có tổ chức;
  • Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  • Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;
  • Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm triệu đồng;
  • Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

  • Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
  • Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

  • Của hối lộ có giá trị từ ba tram triệu đồng trở lên;
  • Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.

5. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai bác trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới