Quy định của pháp luật về phạm tội chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.( Điều 15 BLHS sửa đổi bổ sung năm 2009).

Chỉ có các tội được thực hiện do cố ý thì mới có phạm tội chưa đạt. Điều luật không quy định hình thức cố ý trực tiếp hay cố ý gián tiếp, nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Phân loại

Căn cứ vào thái độ, tâm lý của người phạm tội đối với việc chưa đạt có 2 loại phạm tội như sau:

  • Thứ nhất: Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành

Là trường hợp người phạm tội đã thực hiện đầy đủ những hành vi mà họ cho là cần thiết để gây hậu quả, nhưng vì nguyên nhân khách quan hậu quả đó không xảy ra (chưa đạt về hậu quả, hoàn thành về hành vi).

Ví dụ: Một người có ý định giết trộm cắp tài sản của người khác, đã phá khóa vào được nhà rồi lấy đi 200 triệu đồng, nhưng bị phát hiện ngay sau đó. Ở đây người phạm tội đã thực hiện hết hành vi mà họ cho là cần thiết để có thể lấy được số tiền đó nhưng kết quả lại không như mong muốn.

  • Thứ hai: Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành

Là trường hợp người phạm tội vì nguyên nhân khách quan, chưa thực hiện hết các hành vi mà họ cho là cần thiết để gây ra hậu quả nên hậu quả không xảy ra (chưa đạt về hậu quả, chưa hoàn thành về hành vi).

Ví dụ: Một người có ý định dùng dao đâm nhiều nhát vào 1 người để tước đoạt tính mạng người đó, nhưng mới đâm được 1 nhát thì bị người khác giữ tay lại, không đâm tiếp được nữa và nạn nhân không chết, chỉ bị thương. Trường hợp này người phạm tội chưa đâm được như ý muốn, chưa tin vào hậu quả xảy ra và hậu quả cũng không xảy ra.

>> Xem thêm:

Trách nhiệm hình sự của tội trốn thuế

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt ài sản của người khácTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới