Những hình phạt của tội môi giới mại dâm

Trong những năm qua, các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về môi giới mại dâm đã góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay, các quy định đó còn chưa thật cụ thể và đầy đủ khiến các cơ quan bảo vệ pháp luật còn gặp nhiều vấn đề trong quá trình giải quyết các vụ án. Qua đó, cần tìm hiểu rõ hơn về các quy định xử phạt về tội phạm này.

Trước hết, Môi giới mại dâm được hiều là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm; do người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 hoặc 16 tuổi trở lên cố ý thực hiện; xâm phạm đến trật tự nơi công cộng

Thông thường thì hành vi môi giới mại dâm đi kèm với yếu tố trục lợi. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009 thì “Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù…” Như vậy, chỉ cần có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt thì người môi giới đã có thể bị phạt tù.

Về việc xử phạt người có hành vi môi giới mại dâm, tùy từng trường hợp cụ thể, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dịch vụ thu hồi nợ Doanh nghiệp/Cá nhân chuyên nghiệp

Truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi môi giới mại dâm được quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009:

- Hình phạt chính từ Khoản 1 đến Khoản 4 điều này bị phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm

1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;
d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.”

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng."

Việc xử phạt hành chính đối với hành vi môi giới mại dâm được quy định tại Điều 24 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“ 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp địa điểm cho hoạt động mua dâm, bán dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm;

b) Che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Lôi kéo, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác bán dâm;

b) Dùng các thủ đoạn khống chế, đe dọa người mua dâm, bán dâm để đòi tiền, cưỡng đoạt tài sản.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Lợi dụng uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm;

b) Đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm;

c) Môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên;

d) Góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm;

b) Dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu số tiền do vi phạm hành chính mà có đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu số tiền góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm đối với hành vi quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này.”

Tội Môi giới bán dâm là hành vi tiếp tay cho các tội “Bán dâm”, “Tổ chức hoạt động mại dâm”, “Cưỡng bức bán dâm” và “Bảo kê mại dâm” xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng của xã hội. Việc quy định các hình thức xử phạt hành chính và hình sự đối với người môi giới bán dâm đã phần nào hoàn thiện được các quy định của pháp luật, tránh trường hợp bỏ lọt tội phạm.

>>> Bài viết quan tâm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới