Hướng dẫn áp dụng những quy định có lợi cho người phạm tội

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 và các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành

Tòa án Nhân dân tối cao ban hành Công văn 276/TANDTC-PC hướng dẫn một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự  2015.

Những quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự 2015 bao gồm:

  • Xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng;
  • Quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới;
  • Mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự;
  • Miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội.

Những thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thi hành quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự 2015 gồm:

  • Chuyển hình phạt tử hình sang hình phạt chung thân;
  • Tha tù trước thời hạn có điều kiện;
  • Xóa án tích;
  • Xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi.

Những quy định nên trên được tập hợp trong Danh mục ban hành kèm theo Công văn 276/TANDTC-PC và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

>>> Xem thêm:

 Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới