Điều kiện để được hưởng án treo

Án treo là một biện pháp chấp hành hình phạt tù. Theo quy định tại Điều 60 BLHS sửa đổi bổ sung năm 2009: “Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm”.

Tuy nhiên, điều luật không quy định các điều kiện cụ thể để áp dụng biện pháp án treo đối với người phạm tội( NPT). Tại Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn, chỉ cho người bị xử phạt tù hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, NPT bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì

Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hưởng án treo.

Thứ hai, NPT có nhân thân tốt

Nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng;

Thứ ba, NPT có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng

Theo quy định tại Nghị quyết 01/2007 thì điều kiện để được hưởng án treo phải có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên;

Thứ tư, người được hưởng án treo không chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội.

Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Như vậy, một người phạm tội nếu muốn được hưởng án treo thì phải đáp ứng đủ 04 điều kiện ở trên thì Tòa sẽ xem xét và cho hưởng án treo.

 >>> Xem thêm:

Những trường hợp cấm xuất cảnh tại Việt Nam

- Trách nhiệm hình sự của hành vi làm giả con dấuTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới