Các trường hợp áp dụng biện pháp cải tạo không giam giữ

Hình phạt được biết đến là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó. Vì tính chất đặc thù của hình phạt mà nó được quy định một cách chặt chẽ, cụ thể trong điều luật.

“Cải tạo không giam giữ” là một trong những hình phạt đối với người phạm tội được bộ luật hình sự Việt Nam quy định. Không những vậy, hình phạt cải tạo không giam giữ là một trong những hình phạt phản ánh nguyên tắc nhân đạo của chính sách hình sự nói chung và của luật hình sự Việt Nam nói riêng. Việc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ không buộc người bị kết án cách ly khỏi đời sống xã hội. Người bị kết án được thi hành án trong môi trường bình thường trước sự giám sát, giáo dục của cơ quan tổ chức hoặc chính quyền địa phương.

1. Điều kiện áp dụng:

  • Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng
  • Đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Đối với người chưa thành niên phạm tội thì được áp dụng như sau:

Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng.” (Khoản 1, điều 100, bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)

2. Thời gian áp dụng:

  • Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm. Còn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thời gian áp dụng không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.
  • Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ.

3. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục:

Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người đó.

lập vi bằng 27/7, lap vi bang 24/7, lập vi bằng tại hà nội

4. Nghĩa vụ của người chấp hành án:

  • Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hằng tháng. Trong trường hợp đặc biệt, Tòa án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án.
  • Không khấu trừ thu nhập đối với người chấp hành án là người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và người dưới 18 tuổi phạm tội.
  • Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

5. Công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ

  • Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ.
  • Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần.
  • Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

>>> Xem thêm:Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới