Trình tự, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Giống như thủ tục thành lập công ty, bạn cũng sẽ phải hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc thay đổi giấy phép và nộp lên Sở KH-ĐT, sau đó là nhận Giấy chứng nhận ĐKKD mới.

Các trường hợp sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

–  Thay đổi trụ sở công ty

–  Thay đổi người đại diện theo pháp luật/chủ sở hữu, chức danh người đại diện

–  Thay đổi tên công ty

–  Thay đổi ngành nghề kinh doanh (thêm/bớt)

–  Thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng,  thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

–  Thay đổi vốn điều lệ (tăng/giảm)

–  Thay đổi địa điểm kinh doanh

–  Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website (đã đăng ký);

Thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

a.) Đối với công ty TNHH 1 thành viên thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường bao gồm:

–  Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;

–  Quyết định cảu chủ sở hữu công ty;

–  Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình.

b.) Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường bao gồm:

–  Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;

–  Quyết định cảu chủ tịch hội đồng thành viên;

–  Biên bản họp hội đồng thành viên;

–  Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi thành viên, chuyển đổi loại hình, tăng vốn điều lệ có kết nạp thành viên mới.

c). Đối với công ty cổ phần thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường bao gồm:

–  Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;

–  Quyết định cảu chủ tịch hội đồng quản trị;

–  Biên bản họp hội đồng quản trị;

–  Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi cổ đông, chuyển đổi loại hình, tăng vốn điều lệ có kết nạp cổ đông mới.

Xem thêm: -Trình tự, thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp

                   - Hỏi đáp loại hình doanh nghiệp phù hợpTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới