Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

 Hỏi: Chào luật sư công ty Luật Đại Dương Long, tôi đang có vấn đề khúc mắc mong luật sư quý công ty tư vấn giúp tôi: Gia đình tôi có mở một xưởng hàn cơ khí, có thuê  10  lao động làm việc tại xưởng. Trong trường hợp này gia đình tôi muốn đăng ký hộ kinh doanh có được không?. Tôi phải đăng ký ở đâu và trình tự thủ tục như thế nào?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định : “Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ”.

Như vậy theo quy định của pháp luật trong trường hợp này, gia đình của bạn phải thực hiện làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Nếu như gia đình bạn muốn thực hiện đăng ký hộ kinh doanh thì chỉ được thuê ít hơn 10 lao động.

Căn cứ theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp quy định Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
  2. a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  3. b) Ngành, nghề kinh doanh;
  4. c) Số vốn kinh doanh;
  5. d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập”.

Như vậy gia đình bạn muốn đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ cần chuẩn bị Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh với nội dung gồm: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Số lao động;  Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ với nội dung trên bạn gửi hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện  để đăng ký thành lập hộ kinh doanh.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới