Thủ tục thành lập chi nhánh của doanh nghiệp

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Hiện nay, thành lập chi nhánh là hoạt động khá phổ biến của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Tuy nhiên, việc thành lập chi nhánh phải được thực hiện theo đúng trình tự luật định. Sau đây, công  ty Luật Đại Dương Long sẽ cung cấp những thông tin về thủ tục thành lập chi nhánh tới quý khách hàng đang có nhu cầu và vướng mắc trong thủ tục thành lập chi nhánh của doanh nghiệp:

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh

  • Thông báo lập Chi nhánh hoặc Thông báo lập Văn phòng đại diện
  • Quyết định và biên bản họp về việc lập chi nhánh của công ty
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh được thành lập
  • Giấy tờ chứng thực thông tin cá nhân của người đứng đầu chi nhánh như: Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân
  • Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh (trường hợp ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty thành lập chi nhánh. 

2. Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Bước 2: Phòng  đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sẽ gửi thông tin cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Việc lập chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới