Thứ tự phân chia tài sản khi doanh nghiệp phá sản

Khi kinh tế ngày càng khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh để chờ đợi sự khởi sắc của nền kinh tế. Cùng với đó cũng có nhiều doanh nghiệp điêu đứng và đang đứng trên bờ vực phá sản. Đối với các chủ nợ cũng như người lao động thì luôn có nhu cầu tìm hiểu khi doanh nghiệp phá sản thì đối tượng nào được thanh toán các khoản nợ trước. 

Theo Điều 54 Luật Phá sản năm 2014 quy định về thứ tự phân chia tài sản

1. Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 nêu trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Như vậy, khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì thứ tự phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã căn cứ vào giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xãsẽ phân chia theo thứ tự như sau:

  • Ưu tiên các khoản nợ với nhà nước
  • Ưu tiên quyền lợi cho người lao động
  • Các khoản nợ có bảo đảm
  • Các khoản nợ không có bảo đảm
  • Chủ sở hữu của tổ chức bị phá sản.

>> Xem thêm:

Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp

Trình tự, thủ thục thay đổi giấy phép kinh doanhTin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE :
0987337777

support LS Tú Anh
098 700 7777
support LS Trịnh Hậu
098 887 6556

Tin tức mới